Månedsmagasinet Cover stopper sin udgivelse med udgangen af 2016, hvorfor det sidste nummer i dit abonnement bliver Covers store og sidste december-nummer. Har du allerede købt et abonnement, der går udover denne periode, modtager du de allerede bestilte magasiner, hvorefter det resterende beløb bliver refunderet. Har du spørgsmål til dit abonnement kan de rettes til: malling@abo-service.dk

The Horse Rider’s Journal
Moderne, smukt og helt igennem unikt. The Horse Rider’s Journal er det eneste magasin, der linker hestenes fantastiske verden med det gode liv, vi alle drømmer om. Det er et magasin, der fejrer verdens smukkeste dyr, men som også inspirerer med sit skarpe blik for design, smykker indretning og mode. Med andre ord er The Horse Rider’s Journal et internationalt luksusmagasin, der udgives verden over og som taler til en kulturelt dannet målgruppe.

Mit Abonnement
Kontakt
Alle henvendelser angående dit abonnement skal være til vores abonnementsservice.
Åbningstider
Mandag – torsdag 10:00-15:30
Fredag 10:00-14:00
Abonnementsshop
E-mail malling@abo-service.dk
Telefon 8880 5420

Årsabonnement på The Horse Rider's Journal til Danmark - 2 numre

Normalpris: 150 kr.
Din pris: 120 kr. + 50 kr. porto

Abonnement på The Horse Rider's Journal til Danmark - 4 numre

Normalpris: 300
Din pris: 200 kr. + 80 kr. porto

Subscription at The Horse Rider´s Journal Worldwide - 2 issues

Normalpris: 20 €
Din pris: 19 € + shipping

Subscription at The Horse Rider´s Journal Worldwide – 4 issues

Normalpris: 40 €
Din pris: 35 € + shipping
Betingelser
Betaling

Betaling af abonnement foregår med kreditkort ved bestilling af abonnement. Herefter fornyes dit abonnement løbende via tilsendt girokort, som du modtager sammen med det sidste magasin i din abonnementsperiode. Ved løbende abonnement forstås, at efter første abonnementsperiode overgår du til abonnement med gældende normalpris. Du vil kunne tilmelde din betaling til Betalingsservice. Herved sørger vi for at trække penge automatisk fra din konto, hver gang at dit abonnement skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt dit abonnement. Såfremt vi ikke modtager din betaling rettidig, vil du modtage en rykkerskrivelse fra os, og vi stopper dermed dit abonnement, og vi forbeholder os ret til at sende det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat. Ved betaling af rykker, aktiveres dit abonnement på ny.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin. Hvis din frist udløber på en helligdag – vil det være første hverdag efter helligdagen, som er gældende som frist. Ønsker du at fortryde dit abonnement, skal du sende din fortrydelse til vores abonnementservice, inden fristen for fortrydelse udløber.
Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin.
Malling Publications refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af din skriftlige fortrydelse. Vi refunderer kun beløbet for abonnement, mens du selv dækker udgiften til porto af det fremsendte magasin.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement her eller via. telefon eller mail til vores abonnementsservice. Vi skal have din opsigelse senest 14 dage før sidste udgivelse, der er betalt for. Dit abonnement er fortløbende, og er der binding på, kan det først opsiges efter bindingens udløb. Har du opsagt og betalt forud for dit abonnement, sender vi de magasiner, der er betalt for, hvorefter abonnementet ophører. Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad, betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Abonnement som gave

Ved bestilling som gavekort, får du et tilbud om fornyelse ved sidste blad. Hvis der ikke betales, stopper abonnementet automatisk. Betaler kan enten hente gavekort på bestillingssiden eller få det tilsendt ved henvendelse til abonnementsservice. Køber du et almindeligt abonnement og vælger en anden leveringsadresse – anses dette ikke for at være et gaveabonnementet og fortsætter derfor, indtil dette aktivt opsiges, uanset hvem der tidligere har betalt for abonnementet.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til hver en tid ret til indsigt i dine personoplysninger, som du finder ved at logge dig på din profil.
Det er dit ansvar at oplyse adresseændringer, så du modtager dit magasin på den ønskede adresse. Du kan ændre/rette i din profil her og ændringer skal være os i hænde senest 14 dage før, de skal træde i kraft.

Ophavsrettigheder

Al indhold i Malling Publications magasiner – både de fysiske magasiner samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser – tilhører Malling Publications eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Maling Publications forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.